3. Tất cả dịch vụ của Hẹn Hò Tối Nay đều mất phí
1/ Gói thành viên Từ 750k / 6 tháng
Là gói tài khoản sử dụng online trên web / app. Thành viên sẽ chủ động lọc, tìm kiếm, trao đổi số điện thoại, trò truyện & hẹn gặp.
2/ Hẹn hò thực tế theo cặp Từ 400k / cuộc hẹn
Là dịch vụ hẹn thực tế ngoài đời. Không lên tivi. Với một người phù hợp tại quán cafe. Có nhân viên hỗ trợ tại điểm hẹn.
3/ Hẹn hò thực tế theo nhóm Từ 300k / cuộc hẹn
Bạn sẽ được trải nghiệm hẹn hò thông qua chuyến picnic (hoặc tại quán cafe) có khoảng 10 đến 20 người. Có các trò trơi để giao lưu & kết nối.
4/ Dịch vụ hẹn hò cao cấp Từ 12 triệu / hợp đồng
Hỗ trợ, tư vấn tại nhà, văn phòng của khách hàng. Tìm kiếm theo yêu cầu cụ thể như năm sinh, quên quán, nghề nghiệp, thu nhập...
Vui lòng huỷ nếu bạn không muốn mất phí. Vì tất cả dịch vụ của Hẹn Hò Tối Nay đều mất phí.