Vui lòng đọc kỹ nội dung dưới đây. Chỉ nên đăng ký khi bạn thấy phù hợp. Vì nếu không phù hợp, chúng tôi sẽ không giúp gì được cho bạn, đăng ký chỉ tốn thời gian vô ích.
3. Cộng đồng mất phí
Tất cả các gói dịch vụ, tài khoản của Hẹn Hò Tối Nay đều mất phí. Từ 250k / cuộc hẹn.
  • Hỗ trợ, tư vấn bởi chuyên viên tư vấn riêng trong suốt quá trình tìm kiếm bạn đời.
  • Gợi ý đối tượng hẹn hò phù hợp và xây dựng hình mẫu bạn đời lý tưởng.
  • Tư vấn kiến thức và kinh nghiệm hẹn hò riêng với từng đối tượng khác nhau.
  • Hỗ trợ trước, trong và sau các buổi hẹn.
Vui lòng huỷ nếu bạn không muốn mất phí. Vì tất cả dịch vụ của Hẹn Hò Tối Nay đều mất phí.